Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Ochrana osobních údajů

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše osobní údaje před zneužitím. Firma Sakypaky s.r.o. (dále jen SAKYPAKY) shromažďuje Vaše data výhradně pro zkvalitnění svých služeb. Veškeré informace o Vaší osobě používáme pouze pro svou interní potřebu a neposkytujeme je žádné třetí osobě.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimkou jsou dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v takovém rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládají SAKYPAKY  s jejich osobními údaji výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data, která  jsou uchovávána,  nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob s výjimkou serveru Heureka.cz, kterému je poskytnut váš email za účelem odeslání a zpracování dotazníku týkajícího se spokojenosti s našimi službami.
SAKYPAKY  je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.
Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu sakypaky.cz , dáváte již při objednávce souhlas s tím, že údaje o Vás a Vašich nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákona, jak je uvedeno výše.

Poskytování dat třetím osobám
Vaše údaje a data, která uvádíte na našem eshopu, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo SAKYPAKY , s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky a úvěrové společnosti. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích Zákona na ochranu osobních údajů.
SAKYPAKY poskytuje důvěryhodným třetím stranám a veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a některé další údaje. Tyto statistiky však nikdy neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.
Navštivte partnerské obchody
z produkce Internetový-prodej.cz