Jarní soutěžení se SAKYPAKY o vak KECKA v hodnotě 5 990 Kč

Jaro úplně láká k lenošení pod sluníčkem. A co takhle si lehnout na veeelikánský měkoučký sedací pytel? V naší jarní soutěži ho můžete získat ZAúplněDARMO! Stačí získat nejvíce bodů a krásný červený sedací vak KECKA za 5 990 peněz bude Váš. 

Jak soutěžit? 

Vyplňte níže přiložený formulář, v němž jsou 4 úkoly, přičemž každý je ohodnocen určitým počtem bodů. Kdo jich získá nejvíce, vyhraje! ​Soutěžíme od úterý 28. dubna do neděle 17. května 2015.
Podrobná pravidla najdete níže. 

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA.  Vítězem se stala Kristýna Schneidingerová. Ta získala díky likům na fb 60 bodů, z tipovačky 90 bodů a 50 bodů za odpověď, že Zemanovým filmem, kterým jsme se při výrobě vaků inspirovali, byl Vynález zkázy. 

Pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Jarního soutěžení se SAKYPAKY o sedací vak KECKA  v hodnotě 5 990 Kč (dále jen soutěž). Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
Pořadatelem soutěže je Miriam Macků, provozovatel e-shopu sakypaky.cz se sídlem Praskova 4, 779 00 Olomouc, IČO: 76210006, telefon: +420 776 710 132, e-mail: miriam@sakypaky.cz.

I. Účastníci soutěže

1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice.

II. Termín a místo konání soutěže

1. Soutěž probíhá od úterý 28. 4. 2015 od 8 hodin do neděle 17. 5. 2015 do 23:59 hodin (počítání liků na fb bude ukončeno 18.5. v 8 hodin) na území České republiky. 

III. Mechanismus soutěže

Účastník soutěže se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:
1. Splní všechny 4 úkoly a zadá své jméno a svoji platnou e-mailovou adresu. 
2. Výhercem soutěže se stane účastník, který zadá své jméno, svoji platnou e-mailovou adresu a získá nejvíce bodů. V případě, že bude mít více účastníků stejný počet bodů, získá výhru ten, jehož text zveřejněný na facebooku získá více tlačítek To se mi líbí, (pokud by i takto byla rovnost, výherce na základě lepšího textu vybere pořadatel soutěže).
3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, že v případě že během doby trvání soutěže dojde k podvodnému či jinému nekalému jednání, které má za následek narušení regulérnosti soutěže, vyloučit daného účastníka ze soutěže.
4. Účastníci soutěže udělují souhlas se zasíláním newsletteru z e-shopu http://www.sakypaky.cz/, který informuje o novinkách, zajímavých akcích a slevách dobrovolně dle zákona 480/2004 Sb., a to na neomezenou dobu. Můžete jej kdykoli později bezplatně odvolat.
5. Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při doručování e-mailových zpráv, ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě.

IV. Výhra

Výhrou v soutěži je sedací vak KECKA
Výhru do soutěže věnuje pořadatel soutěže.

V. Vyhodnocení soutěže

1. Výhercem soutěže se stane účastník, který zadá své jméno, svoji platnou e-mailovou adresu a získá nejvíce bodů. V případě, že bude mít více účastníků stejný počet bodů, získá výhru ten, jehož text zveřejněný na facebooku získá více tlačítek To se mi líbí, (pokud by i takto byla rovnost, výherce na základě lepšího textu vybere pořadatel soutěže).
2. Soutěž skončí 17. 5. 2015 ve 23:59 hodin. Jména výherců budou zveřejněna do 30. 5. 2015 na facebookovém profilu https://www.facebook.com/sakypaky2 a na e-shopu http://www.sakypaky.cz/.

VI. Předání výhry

1. Výherce bude o získání výhry informován organizátorem soutěže prostřednictvím e-mailové adresy, kterou v soutěži uvede. Zároveň bude jeho jméno zveřejněno na facebookovém profilu https://www.facebook.com/sakypaky2 a na stránkách e-shopu http://www.sakypaky.cz/. Pokud výherce do 7 dnů neodpoví, připadá výhra účastníku, který získal druhý nejvyšší počet bodů. 
2. V momentě, kdy výherce zašle e-mailem zpět na e-mail int.prodej@gmail.com svou adresu, bude mu na ni výhra do 14 dnů poslána. Je také možnost si výhru vyzvednout přímo ve výdejní místě e-shopu na ulici Olomouc, Lazecká 393/70a (areál GRIOS - náš ateliér ve III. patře hlavní budovy). V případě osobního odběru je nutné předložit e-mail s oznámením o výhře.

VII. Společná ustanovení

1. Spotřebitelská soutěž podléhá platným právním předpisům České republiky.
2. Účastník soutěže pro případ, že se stanou vítězi, souhlasí s tím, že se případně zúčastní marketingových akcí pořadatele a jeho jméno bude zveřejněno na webových stránkách e-shopu http://www.sakypaky.cz/ a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/sakypaky2.
3. Soutěže se nelze účastnit opakovaně, tedy jedno jméno, jedna e-mailová adresa.
4. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže má právo výsledně posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
5. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení ani poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem.
7. V případě, že nebude možné výhru výherci předat, dostane výhru další soutěžící v pořadí.
8. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.
9. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
10. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
11. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
12. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
13. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení, a dále nakládat se zaslanými fotografiemi a texty pro marketingové účely.
14. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci pořadatele soutěže jsou z této soutěže vyloučeni.
15. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.
16. Účastník soutěže poskytuje informace e-shopu http://www.sakypaky.cz/, ne společnosti Facebook.
17. Společnost Facebook je zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.