Soutěžte se SAKYPAKY o sedací vak KECKA

Že na podzim bývá ošklivo a spíše je to tak pro odpočinek u knížky? A proč ne? Jen je dobré sedět nebo ležet na něčem měkkém a příjemném, ideálním na sedacím pytli. A co ho takhle získat ZAúplněDARMO? Stačí trochu potrápit hlavičku v naší vědomostní soutěži, být co nejblíže pravdě v poslední tipovací otázce a krásný sedací vak KECKA vám bude říkat pane. Tak jdete do toho? Příliš dlouhé otálení není na místě, soutěžíme od pondělí 13. října do neděle 26. října 2014. Podrobná pravidla se dočtete níže.


Soutěž byla ke dni 26. 10. 2014 ukončena. Vítězové soutěže budou kontaktováni e-mailem.
Výsledky soutěže zveřejníme do 7 dnů od ukončení soutěže.Pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže se SAKYPAKY o sedací vak KECKA (dále jen soutěž). Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
Pořadatelem soutěže je Miriam Macků, provozovatel e-shopu sakypaky.cz se sídlem Praskova 4, 779 00 Olomouc, IČO: 76210006, telefon: +420 776 710 132, e-mail: miriam@sakypaky.cz.

I. Účastníci soutěže

1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice.

II. Termín a místo konání soutěže

1. Soutěž probíhá od . 13. 10. 2014 do 26. 10. 2014 včetně na území České republiky.

III. Mechanismus soutěže

Účastník soutěže se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:
1. Odpoví na celkem 6 otázek (5 vědomostních a 1 tipovací) a zadá svoji platnou e-mailovou adresu. Otázky budou zveřejněny na e-shopu http://www.sakypaky.cz/ i na facebookovém profilu https://www.facebook.com/sakypaky2
2. Výhercem soutěže se stane účastník, který zadá platnou e-mailovou adresu a zároveň zodpoví správně všech 5 vědomostních otázek a v tipovací otázce bude nejblíže přesnému číslu.
3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, že v případě že během doby trvání soutěže dojde k podvodnému či jinému nekalému jednání, které má za následek narušení regulérnosti soutěže, vyloučit daného účastníka ze soutěže.
4. Účastníci soutěže udělují souhlas se zasíláním newsletteru z e-shopu http://www.sakypaky.cz/, který informuje o novinkách, zajímavých akcích a slevách dobrovolně dle zákona 480/2004 Sb., a to na neomezenou dobu. Můžete jej kdykoli později bezplatně odvolat.
5. Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při doručování e-mailových zpráv, ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě.

IV. Výhra

Výhrou v soutěži je sedací vak KECKA
Výhru do soutěže věnuje pořadatel soutěže.

V. Vyhodnocení soutěže

1. Výhercem soutěže se stane účastník, který zadá platnou e-mailovou adresu a zároveň zodpoví správně všech 5 vědomostních otázek a v tipovací otázce bude nejblíže přesnému číslu.
V případě, že bude více účastníků, kteří zadají platnou e-mailovou adresu, zodpoví správně všech 5 vědomostních otázek a uvedou shodné číslo při tipovací otázce, vyhrává ten, který odpovědi zašle nejdříve.
2. Soutěž skončí 26. 10. 2014 včetně. Jména výherců budou zveřejněna do konce října 2014 na facebookovém profilu https://www.facebook.com/sakypaky2 a na e-shopu http://www.sakypaky.cz/.

VI. Předání výhry

1. Výherce bude o získání výhry informován organizátorem soutěže prostřednictvím e-mailové adresy, kterou v soutěži uvede. Zároveň bude jeho jméno zveřejněno na facebookovém profilu https://www.facebook.com/sakypaky2 a na stránkách e-shopu http://www.sakypaky.cz/.

2. V momentě, kdy výherce zašle e-mailem zpět na e-mail int.prodej@gmail.com svou adresu, bude mu na ni výhra do 14 dnů poslána. Je také možnost si výhru vyzvednout přímo ve výdejní místě e-shopu na ulici Olomouc, Lazecká 393/70a (areál GRIOS - ateliér se nachází ve III. patře hlavní budovy). V případě osobního odběru je nutné předložit e-mail s oznámením o výhře.

VII. Společná ustanovení:

1. Spotřebitelská soutěž podléhá platným právním předpisům České republiky.
2. Účastník soutěže pro případ, že se stane vítězem, souhlasí s tím, že se zúčastní marketingových akcí pořadatele a jeho jméno bude zveřejněno na webových stránkách e-shopu http://www.sakypaky.cz/ a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/sakypaky2.
3. Soutěže se nelze účastnit opakovaně, tedy jedno jméno, jedna e-mailová adresa.
4. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže má právo výsledně posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
5. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení ani poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem.
7. V případě, že nebude možné výhru výherci předat, dostane výhru další soutěžící v pořadí.
8. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.
9. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
10. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
11. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
12. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
13. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení, a dále nakládat se zaslanými fotografiemi a texty pro marketingové účely.
14. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci pořadatele soutěže jsou z této soutěže vyloučeni.
15. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.
16. Účastník soutěže poskytuje informace e-shopu http://www.sakypaky.cz/, ne společnosti Facebook.
17. Společnost Facebook je zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.